AC8W (VP2MAC), N8LJ (VP2MLJ) & KB8TXZ (VP2MXT) all active from Gingerbread Hill, Montserrat between October 1-8, 2015.

QSL all via K8ESQ. QRV on HF bands.

montserrat07-02