YO9KXF/P – Insula Fericirii, EU-191

Dan YO9FNP will again be active from Insula Fericirii EU-191 as YO9KXF/P during August 16-19,...

Read More