KD7WPJ – Santa Rosa Island, NA-144

KD7WPJ – Santa Rosa Island, NA-144