A team consisting 9M2OOO, 9M2AIS, 9M2VDX, 9M2ZDX, 9M2ODX, 9M2ROL, 9M2UDE, 9M2JEP, 9M2AGC & 9W2FQP will be active from Pangkor Island AS-072 as 9M4IOTA during July 22-24, 2017. QRV on 80-10m, CW/SSB/Digi. QSL via 9M2OOO.